Finanšu un nodokļu serviss SIA VID izsniegtā ārpakalpojumu grāmatvežu licence Nr. AGL0000012 https://www6.vid.gov.lv/LAGR

Atbildīgā persona -Galvenā grāmatvede – Ieva Šterna-Tikaiže


AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:

Latvijas Biznesa koledža. Kvalifikācija – jurista palīgs

LU Staptautisko Attiecību Institūts. Kvalifikācija – ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Rīgas Tehniskā Universitāte. Ekonomikas zinātņu maģistra grāds būvuzņēmējdarbības ekonomikā


KOMPETENCI APSTIPRINOŠIE SERTIFIKĀTI:

Grāmatvedis-auditors. Sertifikāts Nr. 3

Sertificēts nodokļu konsultants. Sertifikāts Nr. 102

Sertificēts grāmatvedis. Sertifikāts Nr. 82. „Grāmatvežu sertifikācijas centrs”


PIEDERĪBA PROFESIONĀLAJĀM ORGANIZĀCIJĀM:

Kopš 2023.gada Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija (LRĀGA) https://www.lraga.lv

Kopš 2017.gada Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs

Kopš 2011.gada ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs www.isogramatvezi.lv

Kopš 2010. gada Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas biedrs www.latgraasa.lv

Kopš 2006. gada Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs www.lnka.lv


PIEREDZE:

Kopš 2015.gada SIA ”Latvian Tax Advice” – nodokļu konsultants.

Kopš 2007. gada SIA „Finanšu un nodokļu serviss” – bilancspējīgs klientu apkalpojošais grāmatvedis.

Grāmatvedība, nodokļi, konsultācijas. Komandā 5 grāmatveži.

2004. – 2007. SIA „Grāmatvedības aģentūra” – bilancspējīgs klientu apkalpojošais grāmatvedis.

Grāmatvedība, nodokļi, konsultācijas. Pakļautībā 1 grāmatvedis un 1 grāmatveža palīgs.

2001. – 2004. SIA „COATS LATVIJA” – bilancspējīgs grāmatvedis starptautiskā vairumtirdzniecības uzņēmumā.