Galvenā grāmatvede - Ieva šterna

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:

Latvijas Biznesa koledža. Kvalifikācija – jurista palīgs

LU Staptautisko Attiecību Institūts. Kvalifikācija – ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Rīgas Tehniskā Universitāte. Ekonomikas zinātņu maģistra grāds būvuzņēmējdarbības ekonomikā


KOMPETENCI APSTIPRINOŠIE SERTIFIKĀTI:

Grāmatvedis-auditors. Sertifikāts Nr. 3

Sertificēts nodokļu konsultants. Sertifikāts Nr. 102

Sertificēts grāmatvedis. Sertifikāts Nr. 82. „Grāmatvežu sertifikācijas centrs”


PIEDERĪBA PROFESIONĀLAJĀM ORGANIZĀCIJĀM:

Kopš 2011.gada ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs www.isogramatvezi.lv

Kopš 2010. gada Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas biedrs www.latgraasa.lv

Kopš 2006. gada Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs www.lnka.lv


PIEREDZE:

Kopš 2015.gada SIA ''Latvian Tax Advice'' - nodokļu konsultants.

Kopš 2007. gada SIA „Finanšu un nodokļu serviss” – bilancspējīgs klientu apkalpojošais grāmatvedis.

Grāmatvedība, nodokļi, konsultācijas. Komandā 3 grāmatveži un 1 grāmatveža palīgs.

2004. – 2007. SIA „Grāmatvedības aģentūra” – bilancspējīgs klientu apkalpojošais grāmatvedis.

Grāmatvedība, nodokļi, konsultācijas. Pakļautībā 1 grāmatvedis un 1 grāmatveža palīgs.

2001. – 2004. SIA „COATS LATVIJA” – bilancspējīgs grāmatvedis starptautiskā vairumtirdzniecības uzņēmumā.


SIA „Finanšu un nodokļu serviss” ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” (Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/017 Līguma Nr. L-APA-10-0030) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta īstenošana notiek no 2011. gada janvāra līdz 2015. gada jūnijam.